Samsung Galaxy S10 với 5 camera ở mặt sau là hứa hẹn sẽ là phiên bản gây ấn tượng nhất vào đầu năm 2019. Samsung Galaxy S10 đã từng được nhắc đến rất nhiều với những trang bị khác biệt hơn so với Galaxy S9/S9 Plus cả về thiết kế cũng như những tính năng