Vivo Nex A đã vượt ra khỏi những chuẩn mực trong thiết kế với viền màn hình siêu mỏng, camera được giấu bên trong máy. Khi mà xu hướng màn hình tràn viền đang nổi lên như là một thước đo mới đối với các dòng điện thoại trong tương lai thì sự xuất hiện